L’accés, utilització o navegació per qualsevol pàgina web propietat de Desembussos Fent Net ja sigui a través de el lloc www.desatascosfentnet.com o bé des de qualsevol altra pàgina web, implica que l’usuari ha llegit els termes i condicions d’ús, acceptant-los sense reserves per la qual cosa es compromet a fer ús del present lloc de conformitat amb els següents termes i condicions d’ús.

Límits de la llicència

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions d’ús establerts, així com el que disposa la legislació vigent, sent coneixedor de l’accés a la pàgina www.desatascosfentnet.com és personal i limitat, referint únicament a l’ús i visualització dels continguts i informació publicats a la pàgina www.desatascosfentnet.com.

L’usuari és coneixedor que la present autorització és únicament per a l’ús, visualització i consulta dels continguts i informació publicats a la pàgina www.desatascosfentnet.com, de manera que en cap cas aquesta autorització no constitueix cap transferència sobre la pàgina www .desatascosfentnet.com o sobre els continguts i informació publicada a la mateixa, els quals en qualsevol cas són propietat exclusiva de Desembussos Fent Net, no és possible la utilització sense comptar prèviament amb l’autorització escrita per part de Desembussos Fent Net.

Així mateix, l’usuari es compromet a respectar els avisos de Copyright, en qualsevol còpia que pogués fer tant de la pàgina www.desatascosfentnet.com com dels continguts i informació publicada a la mateixa, així com a no realitzar cap tipus de reproducció, distribució, transferència, memorització o modificació de la pàgina www.desatascosfentnet.com, dels seus continguts i informació publicada sense comptar prèviament amb l’autorització escrita per part de Desembussos Fent Net.

Igualment queda prohibida la utilització de la pàgina www.desatascosfentnet.com, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa, per a fins comercials o publicitaris, tret que per a això es compti amb l’autorització prèvia i per escrit per part de Desembussos Fent net.

Copyright

La pàgina www.desatascosfentnet.com així com els continguts i informació publicada a la mateixa, estan emparats sota el dret de copyright ©, sent propietat de Desembussos Fent Net – Tots els drets reservats, no és possible la utilització sense autorització prèvia i per escrit .

Modificació de el lloc

Desembussos Fent Net es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment la pàgina www.desatascosfentnet.com, així com a variar tant la seva configuració i presentació, com les condicions d’accés a la mateixa, podent fins i tot variar o modificar els continguts i informació publicada a la mateixa sense necessitat de previ avís a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’ús de la pàgina www.desatascosfentnet.com, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa, es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Desembussos Fent Net en cap cas assumeix cap responsabilitat ni tan sols indirecta o subsidiària per aquells danys i perjudicis que es puguin derivar per a l’usuari o per a un tercer com a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment, incorrecció, inexactitud o funcionament, utilitat, adequació o validesa de la pàgina www.desatascosfentnet.com, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa Desembussos Fent Net no assumeix cap tipus de responsabilitat ni garanteix l’aprofitament dels continguts i informació publicada a la pàgina www.desatascosfentnet.com, i no és responsable per les pèrdues o danys que poguessin ocasionar-se a l’usuari oa un tercer com a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina www.desatascosfentnet.com, així com tampoc es responsabilitza en cas de manipulació de l’contingut i informació publicada a la mateixa en el supòsit de que sigui manipulat per un tercer.

Enllaços

Desembussos Fent Net no assumeix cap tipus de responsabilitat que pot derivar-se de la concessió, continguts i informació existent en pàgines propietat de tercers a les que es pugui fer referència a la pàgina www.desatascosfentnet.com, així com tampoc pot garantir l’existència de virus o qualsevol altre elements en les pàgines propietat de tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), documents o fitxers propietat de l’usuari.

informació confidencial

Desembussos Fent Net garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal obtingudes a través de la pàgina www.desatascosfentnet.com, tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com per qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.

Més informació en relació amb aquest punt – veure Política de Privacitat.

Qualsevol altra informació (retroalimentació, dades, respostes, preguntes, comentaris, suggeriments, idees, projectes, comandes, reclamacions o qualsevol altra informació) facilitada per l’usuari a Desembussos Fent Net bé com a conseqüència d’l’ús de la pàgina www.desatascosfentnet.com, o bé de qualsevol altra forma, haurà de realitzar tenint en compte els següents aspectes:

1. la informació no contindrà element il·legítim, calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic, abusiu, o qualsevol element que pugui suposar una molèstia o amenaça o idoneïtat per a la seva publicació.

2. la informació no ha de contenir virus o elements contaminants o destructius, de manera que l’usuari haurà d’assegurar de la seva inexistència abans de remetre la informació.

3. la informació facilitada ha de ser de la seva propietat i per tant ha d’estar en possessió de el dret de cessió, sent conscient que l’enviament de la informació implica la cessió de forma gratuïta a Desembussos Fent Net de el dret de publicació de la informació, o fins i tot de el dret integrar la mateixa dins dels continguts de la pàgina www.desatascosfentnet.com si així ho considera oportú sense que hi hagi límit en la seva utilització, reconeixement de la font, disponibilitat o responsabilitat.

No emprendre accions legals de cap tipus contra Desembussos Fent Net en relació amb la informació facilitada, havent d’assumir la total responsabilitat de la mateixa davant de tercers que puguin interposar algun tipus d’acció judicial contra Desembussos Fent Net com a conseqüència de la informació facilitada per l’usuari .